028 3868 3388       09:00 - 17:30       info@staracademy.vn
 LOGIN
CONTACT
FEEDBACK
Star Live
Star Live 5 - Anh mơ

Chủ đề: Anh mơ 

Ca sỹ: Anh Khang, Phạm Anh Duy, Nguyên Hà

Thời gian: 19h00 ngày 17.03.2019

Địa điểm: Star Hall - Star Academy of Art

Star Live 4

Topic: Halloween Indie Rock

Singer: Đạt Maniac, Cam, Klaf, Anesthetic Youth, The A Plan

Time: 19h00, 31/10/2018

Venue: Star Hall - Star Academy of Art

STAR LIVE 3

Concept: Người tình. Tình người

Singer: Nhạc Của Trang

Time: 20h00 ngày 27.07.2018

Venue: Star Hall - Star Academy of Art

STAR LIVE 2

Concept: Nhắm mắt thấy mùa hè

Singer: Nguyên Hà, Lân Nhã, Bệt Band

Time: 20h00 ngày 31.05.2018

Venue: Star Hall - Star Academy of Arts

STAR LIVE 1

Concept: Nữ Thần - Divas 

Singer: Phạm Anh Duy

Time: 20h00 ngày 17.05.2018

Venue: Star Hall - Star Academy of Arts

© 2018 by STAR ACADEMY OF ART

Star Academy of Arts: 16A Le Hong Phong, Ward 12, Distric 10.

Hotline Star Academy: 086 998 6698

Star Studio: Villa 01, D5, SaiGon Pearl Residential Area, 92 Nguyen Huu Canh, Binh Thanh Distric.

Hotline Star Studio: 086 609 6086

Email: info@staracademy.vn

Hit counter
 Today
2320
 Yesterday
9945
 Total
2670083