Unknown column 'd' in 'where clause'

SELECT * FROM saa_thongtin WHERE TTIN_ID = d
Chương trình đào tạo | Học viện nghệ thuật ngôi sao
 028 3868 3388       09:00 - 17:30       info@staracademy.vn
 ĐĂNG NHẬP
LIÊN HỆ
GÓP Ý
Unknown column 'd' in 'where clause'

SELECT * FROM saa_thongtin WHERE TTIN_ID = d